Lilly Larsen, 70 år

17.10.2020

Lek og tur i Bergens fjell. Bratte bakker ingen hindring. Håndballkamp og vilter dans. Dette er en god erindring. Slik var livet, men du dveler ei på skjebnen som ble SÅNN Sortland gir deg alt du trenger: Omsorg gitt med kjærlig hånd. I sol og regn vi holdt i lag; bestevenn du alltid er. Sammen skal vi feire deg fordi jeg holder deg så kjær. Fra Bjørg