Svein Sigurd Rist, 60 år

20.10.2020

Svein Rist er gjennom årene på Lødingen blitt et kjent fjes for de fleste. Etter at han kom til kommunen i 1986 begynte han som lærer. Men han tok raskt på seg flere roller i lokalsamfunnet. I skolen er han vel ansett, med si lange erfaring og trygg i sin rolle. Det samme kan sies om engasjementet i idretten. Svein har gjennom engasjementet på handballbanen skapt mestring og glede for store deler av Lødingens oppvoksende slekt. Han har bidratt til aktivitet gjennom ledelsen av idrettslaget, og ikke minst som dommer gjennom en årrekke – også på fotballbanen, der han stadig er å se på kamper rundt om i distriktet. Engasjementet til Svein kjenner vi også godt gjennom avisspaltene. Som interessert og faglig flink frilansjournalist har Svein sørget for å ta pulsen på heile kommunen gjennom snart 30 år. Han løfter aktualiteter fra kommunen og fra idretten fram for heile regionen, og sørger for at debatter lokalt får sin fortjente plass i offentligheten. Sveins innsats for lokalsamfunnet blir satt pris på av mange. Læreren fra Hemnesberget er blitt lødingsværing god som noen, og har både barn og barnebarn på stedet. I 2005 fikk han Lødingens kulturpris for engasjementet i idrettslaget, men bak lå nok også en takk for innsatsen på flere arenaer. I Bladet Vesterålen stiller vi oss i rekken av gratulanter, og takker for alle bidragene gjennom årene. Og håper samtidig at både vi og Lødingens befolkning får glede av Svein i mange år til! Morten Berg-Hansen