Mattis Mathisen, 75 år

18.11.2020

Lokalhistoriemannen Mattis Mathisen fyller 75 år 18. november. Han har i mange år satt sitt preg på det lokalhistoriske arbeidet i Sortland, siden han kom hit for femti år siden. Mattis vokste opp i en «feskarbondefamilie» i Fauskevåg sør for Harstad. Han gikk på Nesna lærerskole i perioden 1963-1967. De neste årene gjorde han militærtjeneste og studerte norsk og historie ved Norges lærerhøgskole. Mattis begynte som lærer ved Sortland ungdomsskole i 1970, ble seinere rådgiver ved skolen. Der var han fram til avslutning av yrkeskarrieren i 2010. Etter ankomst til Sortland etablerte han familie, og sammen med kona Elin er de foreldre til 3 barn. Fra første stund på Sortland engasjerte Mattis seg i forhold til lokalhistorien her. Og da Sortland Historielag ble starta i 1985, var han en av initiativtagerne. Han har siden den gang vært en selvfølgelig leder av laget. Mattis engasjerte seg på flere områder lokalhistorisk. Blant annet kan nevnes bevaring av den gamle Middelskolen/Rødskolen, opprettelse av skolemuseet samme sted, etableringen av Tusenårsstedet i Minnelunden, historisk årbok i mange utgivelser, igangsetting av slektforskerforumet mm. Da Mattis ble tildelt Sortland kommunes kulturpris i 2012, var dette en høyst fortjent anerkjennelse av arbeidet og ikke minst engasjementet til denne idealisten. Av oppgaver av nyere tid kan nevnes deltagelsen i utforming av Kulturminneplan for Sortland 2020-2030. Og i disse dager er arbeidet med historisk årbok i gang, med Mattis som sentral drivkraft. Vi ønsker Mattis og hans nærmeste de hjerteligste gratulasjoner med dagen! På vegne av det lokalhistoriske miljøet i Sortland Asbjørn Høgden Svein Roar Jacobsen