Ragnhild Pettersen, 90 år

24.02.2021

90 år fyller Helle (Ragnhild) Pettersen Lødingen i dag 24.2. Hun gratulerest hjerteligst med dagen av sin mann John og sine sønner Halvard og Jan Roger med familie. Vi ønsker deg mange gode år fremover. Dagen feires på Sortland.