Lea Margrethe, 9 år

16.04.2021

En skogsalv springer i sommerskogen - det er Lea Margrethe som kommer med vann - i en kopp som er grønn - og hun er så skjønn - hun er full av omsorg - hun kan mange ting - hun har kloke tanker - ja besteforeldrenes hjerte banker - av stolthet for pia som nå fyller ni - den 16. april vil vi gjerne si - ja rope i kor: - Gratulere med dagen - Kjærlig hilsen bestefar og bestemor.