Kurt Steinar Tande, 70 år

28.04.2021

Dr. philos og med-gründer i Calanus AS, Kurt Tande, fyller 70 år. Han ble født den 28.04.1951 i Bø i Vesterålen. Han flyttet til Tromsø og gjorde sin akademiske utdanning ved Universitetet i Tromsø, hvor han fullførte cand.mag. i biologi i 1976, cand.real. i biologisk oseanografi i 1979, og Dr. philos i 1992. Kurt jobbet som professor ved UiT i 20 år fram til 2010, og så fem år ved Universitetet i Nord før han avsluttet sin akademiske karriere i 2015. Gjennom den akademiske karrieren utviklet og ledet han små og store forskningsprosjekter med samarbeid på tvers av landegrenser, publiserte over 100 vitenskapelige artikler, bidro administrativt ved fakulteter og i styrer, og veiledet utallige master- og doktorgradsstudenter. Under utdanningen og de påfølgende årene som professor fattet Kurt en spesiell interesse for det lille dyreplanktonet raudåte (Calanus finmarchicus), og oppdaget dets store potensial som kilde til helsebringende produkter for mennesker og dyr. Han hadde gjennomført forsøk som viste at inntak av den marine oljen fra raudåte førte til mindre bukfett hos fisk, og formet en hypotese om at samme effekt kunne oppnås hos mennesker. Med kunnskap om den enorme biomassen dyreplankton utgjør i havet, innså Kurt tidlig at å høste på lavere trofisk nivå var både bærekraftig og hadde et betydelig industrielt potensial. Kurt grunnla Calanus AS i 2002, med visjonen om å danne et selskap som utviklet en helt ny verdikjede basert på høsting og produkter fra raudåte. Sammen med Snorre Angell (høsting og produksjon) og Gunnar Rørstad (forretningsutvikling) var Kurt med på bygge opp et selskap som i dag har over 30 ansatte, selger olje- og proteinprodukter til kunder over hele verden, og som nylig har bygget verdens første produksjonsanlegg for prosessering av raudåte! Av egenskapene som har medvirket til Kurts suksess kan det trekkes fram hans endeløse vitenskapelige nysgjerrighet og hans entusiasme over nye funn, hans strukturerte arbeidsmetoder, kombinert med en evne til å forme samarbeid og kollektiver for å nå ambisiøse mål. På det personlige planet beskrives Kurt av sine nærmeste medarbeidere som en hardtarbeidende mann med høy integritet, en som er opptatt av å finne gode løsninger og som viser stor omtanke for de rundt ham – en som vi savner i det daglige og som vi ønsker å sende de hjerteligste gratulasjoner i anledning hans 70-årsdag!