Tina Schistad

08.06.2021

Hurra og gratulere med stordagen i dag Tina, tenk du fylle 30 år, å slapp akkurat unna å bli peppermø. Elise, mamma og Magne sender goe bursdagklemmer