Tore Haug, 70 år

07.09.2021

Tore Haug, Sortland og Tromsø fylte 70 år lørdag 4. september. Tore Haug er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i Tromsø. Han bor i Hansmarkveien 34, 9313 Tromsø, men så ofte, og så mye han kan drar han til Vesterålen og familiehytta i Djupfjorden. Der kan han dyrke sine fritidsinteresser som turer i skog og mark – i fjellet og på havet. Etter gymnas på Sortland og realfagstudier med hovedfag marinbiologi ved universitetet i Oslo, jobbet han som havforsker ved Universitetet i Tromsø. Der tok han i 1989 doktorgrad om kveitas biologi. – Like etter ble han ansatt ved Havforskningsinstituttets nyopprettede avdeling i Tromsø, med forvaltningsrettet og relevant forskning på kval og sel i norske farvann som arbeidsområde. Haug har ledet Havforskningsinstituttets forskningsgruppe på sjøpattedyr siden 2004 og er sentral i rådgivning om sel og kval til norske forvaltningsmyndigheter. Han har også vært vitenskapelig bidragsyter til forvaltningsorganer som ICES, NAMMCO og IWC. Videre hadde han professor II-stilling ved UiT fra 1993 til 2015. Tore er en trivelig kar, og vi er mange som ønsker å gratulere både med dagen og takke for den viktige jobben han gjør. Venner og kjente i Vesterålen
Gratulasjon