Arne J. Jørgensen 50 år

15.01.2022

Gratulerer hjerteligst med din store dag! Hilsen fra oss på: Bitterstad, Hammerfest, Søndre og Kjørstad.
Gratulasjon