Reinar, 60 år

Snill og rask var du alt som liten. Så ble du stor, og har kjørt mange mange mil, i traktor, på sykkel, og i bil. Men du har tid til familien også, og vi er så glad i deg. Nå må vi ta noen sanger og litt kake! Hilsen mamma og dine søsken, i nord og sør.

Publiseringsdato 12.05.2022
Gratulasjon