Ragna Renna, 50 år

Hva er det med denne suverene krumtappen i Vesterålen Turlags maskineri? Hvordan lager man slike folk? Er det bare sånn mennesker blir når de vokser opp på et lite gårdsbruk og får stort ansvar i unge år? Er det slik du blir når du sommer etter sommer er dyktig budeie på ei seter langt av gårde? Eller er det lagspilleren fra handballbanen som slår igjennom? På få år har valdresjenta rukket å gjøre seg aldeles uunnværlig i turlagets styre og stell. Og vi tar neppe mye feil om vi antar at hun har en tilsvarende posisjon i Nordlandssykehuset, der kreftsykepleieren har ansvar for intern opplæring. Men det startet altså på gården Renna i Øystre Slidre, der Ragna vokste opp som yngst av fem søsken. En elsket attpåklatt med så mange kjælenavn at man kunne lure på hva gullungen egentlig hette. Det må være dette overskuddet av kjærlighet Ragna øser av når hun møter oss. Allerede ved første møte får du følelsen av å ha kjent henne lenge. Hun har tatt vesterålingene med storm, denne spreke og blide femtiåringen. I Vesterålen Turlag arbeider hun som ulønnet administrasjonssekretær for et lag med 2.000 medlemmer. Hun har vært med på å løfte både lagets styrearbeid, hyttedrift, turledelse og nettutvikling til nye høyder. Og Ragnas verdisyn og arbeidskapasitet legges merke til langt ut over Vesterålen. Hun er valgt inn i Den Norske Turistforenings landsstyre, og sitter dessuten i de nasjonale utvalgene for henholdsvis sikkerhet og økonomi. Er det da intet feil med denne jubilanten? Hennes suverenitet grenser jo til å være irriterende. Vel, kanskje hun kan være litt sta og steil innimellom? Men, på den annen side, når ble det feil å ha bein i nesen? Vi er visst tilbake der vi startet. Ragnas like finnes ikke. Født slik eller blitt slik – alle i turlaget er glad i deg. Gratulerer med de halve hundre! Willy Vestå

Publiseringsdato 13.06.2022
Gratulasjon