Lycke Rønsen

Heidi Karlsen · 08.07.2018

Verdens fineste lille Lycke kom til verden 22.06.18 på Sykehuset Innlandet Lillehammer. Miriam Jakobsen og Atle Pedersen Rønsen, Lillehammer. Mor Heidi og far Bent og resten av familien gratulerer.