Lycke Rønsen

08.07.2018

Verdens fineste lille Lycke kom til verden 22.06.18 på Sykehuset Innlandet Lillehammer. Miriam Jakobsen og Atle Pedersen Rønsen, Lillehammer. Mor Heidi og far Bent og resten av familien gratulerer.