Halvard Johnsen 85 år.

21.01.2019

Han Halvard på Øyjorda blir 85 år 21 januar. Vi gratulerer. Åshild og John Arve med familie.