Sevald Jensen, 85 år

11.03.2019

11. mars gratulerers Sevald Jensen, Sortland med 85-årsdagen. Fortsatt etter det man mener å kunne se, i god form. – Kanskje kommer god helse nettopp av at jubilanten aldri har latt seg pensjonere. Arbeid skal være sundt, spesielt for eldre… I mange år og til for kort tid siden drev Sevald Jensen sin skotøyforretning i egen gård på Sortland. Forretningen er nå solgt, og i hverdagen nøyer han seg med å administrere gården, der det er flere virksomheter. Sevald startet sin arbeidsdag på gården hjemme i Vik, og tok som en av de første landbruksskole på Kleiva på 1950-tallet. Siden gikk han handelsskole og flyttet ei tid til Tromsø. – Der var Sevald leder for Riber-konsernets skotøyforretning 1 1971 kom Sevald tilbake til Sortland og etablerte forretningen Jensens Varesenter i sentrum. – Siden overtok han Fokusgården og startet opp skoforretning der – i deler av 1. etasje. Gården ellers leies ut til andre foretak. Gjennom sin handelsvirksomhet, aktivt medlemskap i handelsstandforening og Sortland kommunstyre, har Jensen hatt betydning for utviklingen av Sortland, fram til by og regionsenter. Mangfoldige interesser, blant annet i yngre år som rypejeger, og siden golf-etusiast. – Gården i Vik er nok fortsatt viktig for Sevald, og han har i mange år deltatt med råd og ved behov i praktisk arbeid. Om Sevald har noen mening om utviklingen i handelsnæringen og annen virksomhet, med kjededannelser og fallende lokalt eierskap over hele landet, må være usagt. – Sjøl har i alle fall den omgjengelige karen lagt ned et betydelig arbeid for hjembyens framgang som regionsenter. Gratulerer med dagen, Sevald! Hilsen Karl Glad Nordahl