Carsten Skjegstad Dehli, 3 år

02.04.2019

Carsten Skjegstad Dehli blir 3 år 2. april, og hilser så mye til morfar og til mormor Kari Skjegstad Olsen og andre slektninger på Sortland/Blokken.