Wenche, 75 år

03.05.2019

75 år Når Wenche fyller 75 år omtrent samtidig som vi feirer 10-årsjubileum for Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe og for det tredje – en nesten endelig seier for oljefritt LoVeSe – da er det dobbelt fint å trekke fram den betydninga Wenche har hatt og har for akkurat denne saka. Etter at Wenche blei pensjonist og flytta tilbake til Sortland, fikk vi et nytt liv og trøkk i arbeidet mot oljelobbyen som ville overta et av verdens rikeste fiskeriområdene. Så påtok hun seg vervet som leder for hele organisasjonen på landbasis og reiste land og strand rundt som en uredd talskvinne. Wenche har gjennom utallige utspill virka motiverende på hele organisasjonen både lokalt og nasjonalt. Sånn kan enkeltperson ha stor betydning for folkelige bevegelser som til slutt nedkjemper interessene til en aggressiv oljebransje. Og Wenche står fortsatt på og gir oss andre inspirasjon. Takk til deg så langt. Vi ser fram til flere gratulasjoner til deg både på bursdager og i kampens hete. Hilsen Christoffer Ellingsen – meningsfelle og medaktivist.