Gisela Berntsen 80 år

22.06.2019

En av Sortlands første innvandrere fyller 80 år den 23. juni! Gisela ble født i den lille fjellbygda Oppau i Schlesien, i det sørøstlige Tyskland. Der vokste hun opp i et trygt og godt hjem sammen med foreldre og to yngre søsken. I oppgjøret etter krigen ble landegrenser flyttet og Oppau var ikke lenger en del av Tyskland, men tilhørte nå Polen. Gisela var bare 7 år da hun og hele landsbyen i all hast måtte forlate alt de eide og forsøke å etablere et nytt liv i et krigsherjet Bremen. Her startet de å bygge opp en ny tilværelse fra nærmest ingenting. Gisela utdannet seg som sykepleier og inspirert etter å ha lest en romantisk bok om Norge bestemte hun seg for å dra til Trondheim for å jobbe som sykepleier på St. Olavs hospital. På et folkedanskurs møtte hun en danseglad kar fra Sortland, Johan Berntsen, som studerte arkitektur i byen. De giftet seg i 1965 og flyttet til Sortland. Dette var relativt kort tid etter krigen og det var ikke åpenbart at alle nordmenn ville ha så mye til overs for folk fra Tyskland. Det var derfor en stor og modig beslutning for Gisela å skulle forlate storbyen Bremen og bosette seg for godt på et lite tettsted som Sortland var på 60-tallet. Men valget var riktig. Gisela ble tatt vel imot og trivdes med både folk og naturen i Vesterålen. Ni måneder etter bryllupet kom lille Veronica til verden og med vel et års mellomrom kom etter hvert også Brit og Bjørn Andreas. Gisela trivdes godt som mor og husmor og var hjemmeværende til barna var vel gjennom barneskolen. Hun tok da opp igjen yrkeskarrieren og fikk jobb på en nyopprettet avdeling for senil demente på Sortland Syke- og aldershjem. Fagfeltet opptok henne sterkt og her jobbet hun frem til hun ble pensjonist. Gisela er ei driftig dame og har vært leder i flere lag og foreninger på Sortland, blant annet Sortland husmorlag og Sortland korforening. Til å være 80 år er jubilanten uforskammet sprek og spenstig og hverdagen består av aktiviteter som spinning, tur med el-sykkel, studiering og hagearbeid. Elsykkelen ble kjøpt inn i fjor og til tross for et par besøk i grøfta har dette stort sett gått bra. Ektefellen, moren og bestemoren Gisela er et stort forbilde for oss alle. Hun står stødig, har aldri vært redd for å kaste seg ut i nye ting, er nysgjerrig og stiller opp for oss alle - alltid. Hun har uttalt at grunnen til at hun har klart seg så godt etter den dramatiske oppveksten under krigen var at hun vokste opp i en hjem breddfull av kjærlighet. Dette har i sannhet vi også fått oppleve. Vi gratulerer deg hjerteligst med dagen, kjære kone, mamma og Grossmutti! Hilsen hele familien din