Johan Borgos, 80 år

21.07.2019

Johan Borgos, Strand i Sortland, fyller 80 år søndag. Historikeren har avsluttet de ufattelige løftene det har vært å skrive bygdebøker for Øksnes, Andøy og Sortland. Men fortsatt er han aktiv skribent og foredragsholder, og kviler slett ikke på laurbærene etter den høyst fortjente Kongens fortjenstmedalje. Pedagogen fornekter seg ikke. Hans muntlige framstillingsevne har ikke tapt seg med årene, og han trekker fulle hus med sine foredrag. Ganske særlig har hans innsats for å synliggjøre den sjøsamiske historia i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord vekket interesse. Johan har utvilsomt bidratt sterkt til at så mange søker – og finner – sine samiske røtter. Hvis jeg med ett ord skulle karakterisere jubilanten, måtte det være hjelpsom. Og da tenker jeg på alle de gangene jeg som avismenneske og foreningsmenneske – eller privat – har trengt ei handsrekning fra Johan. Han har vært god å ty til, ikke minst når man trengte en pålitelig kilde innen vår egen historie, her ute mot havet. Hos Johan får du ikke falske nyheter. Johan er så mye vi gjerne skulle vært, noen hver av oss: Glimrende pedagog, historiker, musiker, data-ekspert (ja, han er sin egen programmerer) og forfatter. Som historiker og forfatter har Johan gitt plass og liv til hverdagshelter og diskriminerte. Som forfatter kjenner vi ham først og fremst for bygdebøkene. Men også for utallige populærvitenskapelige artikler, noveller, visetekster og revytekster. Det er vel omtrent utenkelig med et Bladet Vesterålens julenummer uten en novelle eller artikkel fra Johans hånd. Ofte skinner hans bakgrunn i Øksnes-utkanten Skogsøya gjennom, og fra denne rota henter han stadig næring. Vi trenger deg som kunnskapsbase og -formidler, støttespiller og venn, Johan. Gratulerer med dagen! Willy Vestå