Edna Toften, 90 år

14.11.2019

De varmeste gratulasjoner på dagen den 15.november. Vi er veldig glad i deg. Klemmer fra barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.