Gudrun Rasmussen, 70 år

23.11.2019

Gudrun Rasmussen fra Steinlandsfjord i Øksnes fylte 70 år for noen dager siden, men på bursdagen var hun sjølsagt over alle hauan. Turmennesket fornektet seg ikke, men nå skal hun altså være kommet til svars. Og Vesterålen Turlag kan gratulere med vel overstått bursdag! Den aktive og humørfylte pensjonisten var en gang leder av turlaget. Ja, faktisk i hele ti år fra 1991 til 2001. Og fortsatt tar hun på seg tillitsverv i laget hun var med og stiftet for 31 år siden. Gudrun har et godt ord til alle, og hennes lune tilstedeværelse og smidige lederskap gjorde det lett å være frivillig arbeidshest for den nye foreninga. Hun ble naturligvis oppdaget av vår moderforening DNT, og satt i landsstyret i seks år. Der var hun ei sterk talskvinne for sin egen landsdel – og for satsing på nær- og familieturer. Lærer Gudrun ville ha ungene ut på tur. «Ut på tur aldri sur, kom bli med i fjæra. Eller ut i skogsnatur, der er nok å lær’ a’.» Slik lyder første vers av Vesterålsbarnas tursang, forfattet av jubilanten. Alt går så mye lettere når du er med, Gudrun. Gratulerer! Vesterålen Turlag