Trygve Dahl Rødsand

16.04.2020

Lille Trygve kom til verden 2.mars ved UNN i Tromsø, akkurat 4 uker før terminen. Han var 2546g og 44cm. Vil rette en spesiell takk til jordmor Gunnhild Paulsen og dr. Kristen Olav Lind for særdeles god oppfølging og ivaretakelse under svangerskapet. Vil også takke personalet ved føde- og barselavdelingen ved UNN i Tromsø for en god opplevelse og et godt opphold. Superstolt og superflink storebror er Emil, og vel så stolte foreldre er Kjersti og Eirik M. Rødsand. Trygve hilser til sine to andre storebrødre med familier, Mats på Sortland og Yngvar i Ålesund, hilser også til øvrig familie. Gleder oss til å kan møtes.