Ivar Vestå, 90 år

11.06.2020

Ivar Vestå, Sortland, fyller 90 år i dag den 11. juni. Den store feiringa er utsatt til smittevernreglene er blitt lempeligere, men et lite lag med noen få av de nærmeste blir det sikkert på dagen. I heimen på Natland mangler det aldri traktement, og samtalen flyter lett. Far er til enhver tid oppdatert på nyhetsfronten, og det skorter ikke på skarpe politiske observasjoner. Eller kreative og lærerike innspill til den oppvoksende slekt. Far sier ikke at bilen er farlig, nei, han sier at bilen er farligere enn løva. Da husker vi det. Vår varme og lune far Ivar ser alle, og får hver og en av oss til å føle seg spesiell. Oldebarna synes far er omtenksom, og så er han så flink til å fortelle. Og det skal være visst; flere av fortellingene er sågar gitt ut i bokform og dessuten publisert i Bladet Vesterålens julenummer gjennom årene. Bridgen må vel være fars kjæreste hobby. Han spiller bridge på nettet, og sammen med mor inviterer han til private bridgelag i heimen innimellom. Matauk er det blitt mindre av de siste årene, men far gir stadig gode råd om fiske og bærsanking til nye generasjoner. Og fiskestanga er tatt fram for sesongen. Far Ivar vokste opp i Kvalsaukan, og sammen med mor Eldbjørg finner han ofte veien til sitt barndomsparadis. Får han ikke haik med en yngre sjåfør, tar han turen for egen risiko og regning. Sertifikatet er intakt. Det nedlagte småbruket er fortsatt i familiens eie, og står der som et minnesmerke over ufattelig slit. Men også over styrke, stolthet, samhold og lykke på et gårdsbruk som ble skapt av rå kraft, lyngtuer og myr. Far er eneste gjenlevende av sju søsken, og sørger for at minnene lever videre. Allerede som 16-åring var far med på gjenreisinga av Nord-Troms etter tyskernes herjinger. Seinere var han med på å skaffe strøm fram til det gjenoppbygde Finnmark. Og han deltok som sambandsmann og telegrafist under de alliertes okkupasjon av Tyskland etter krigen. Han er stolt over sin samfunnsinnsats, og har alltid vært klinkende klar i sin motstand mot fascisme, nazisme og militarisme. Samtidig har han forsvart de mange uskyldige ungdommer som er beordret ut som kanonføde for voldelige systemer. Etter noen år som elektriker, sist i Vesterålens Kraftlag, ble Ivar vaktmester og driftsleder ved Sortland gymnas fra 1964 til han gikk av med pensjon. At 1964-bygget står seg så godt etter 56 år, er ikke minst den gamle driftsleders fortjeneste. Nå har driftslederen hus, heim og hage å bestyre, og heile folket settes i arbeid. Både barnebarn og andre barn får en medskøyt til feriebudsjettet i hans tjeneste. Sommeren er høysesong, så snart får vi nok en telefon med jobbtilbud fra far Ivar. Gratulerer med dagen, vår unge 90-åring! Hilsen alle dine